Banen en opdrachten
Je collega's
Banen en opdrachten
Banen en opdrachten
Je collega's

Privacy

Privacyverklaring Traxion

Via onze websites www.traxion.com en www.werkenbijtraxion.com kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden gevraagd en verwerkt. Traxion acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij: 

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij ervan uitgaan dat wanneer u uw persoonsgegevens bij ons achterlaat uw toestemming geeft aan ons om deze gegevens te verwerken;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • Wij uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons algemene nummer en vragen naar de HR administratie.

Traxion is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-04-2017.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze diensten kunt u bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

www.traxion.com                                            

 • Voornaam 
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam 
 • Bedrijfsnaam 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

www.werkenbijtraxion.com

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • E-mail 
 • CV

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst (op www.werkenbijtraxion.com) moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren naar aanleiding van uitvoering van de overeenkomst en om u een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Toegang portaal
Met ons portaal (op www.werkenbijtraxion.com) kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
- per e-mail
- via social media
- per telefoon
U heeft het recht om communicatie via email en/of social media op elk moment te stoppen.

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.


Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
- Toegang tot persoonsgegevens op www.werkenbijtraxion.com wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS – Transport Layer Security) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
- Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
- Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Traxion Koeweistraat 4d
4181 CD Waardenburg +31(0)418653883 info@traxion.com

Direct inschrijven

Blijf als eerste op de hoogte van nieuwe vacatures en opdrachten.

Je collega's
Evert

General Manager

Je collega's

John

Partner & Security Architect

Je collega's

Robin

Information Security Consultant

Je collega's

Michiel

Information Security Consultant

Je collega's

Alexander

Security Architect

Je collega's

Frank

Senior Consultant

Je collega's

Roger

Teamlead & Service Engineer

Je collega's

© 2018 Traxion Sitemap Disclaimer Privacy
OTYS Recruitment Technology PXL Communicatie